Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oáza klidu a pohody

11. 11. 2006

Naším dalším cílem je především řešení a zlepšování životních podmínek osob handicapovaných a starých, včetně jejich začlenění do plnohodnotného života, zkvalitňování jejich současného životního stylu, který, ač si jej nevybraly, se stal skutečností.   

Tento „bod zlomu“, kdy se z aktivního zdravého jedince náhle stává zlomená postižená bytost odkázaná na pomoc okolí,se může týkat každého z nás zcela bezprostředně, neboť někdy rozhodují pouhé vteřiny.  A skutečně nás všech bez rozdílu se dotýká stáří se všemi svými důsledky, nemocemi, bezmocí a bolestí, s momenty, kdy jediné, po čem člověk touží, je zůstat ještě chvíli na světě a nebýt přitom sám.                Ač tělesný handicap nikterak nevypovídá o skutečných lidských kvalitách, přesto jsme nuceni náhle hledat  nový smysl života. Ač skutečné lidské hodnoty neurčuje věk, ve stáří jsme nuceni bilancovat a rozlišovat mezi tím, co ještě zvládneme, a co už je nenávratně za námi. A právě v této chvíli je velmi přínosné propojení dvou zdánlivě odlišných světů, které si přesto mají navzájem mnoho co dát, a využít daru přírody -  vrozené léčivé energie zvířat schopné odnímat bolest, utrpení a samotu potřebným lidským bytostem,schopnost navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu, vytvářet nový smysl života potřebným, odnímat pocit osamění, zklamání, opuštěnosti , vytvářet pocit jistoty a bezpečí, mnohdy právě zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží seniory  při životě.

Účinky zooterapie jsou již všeobecně známou  skutečností, neboť oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena.                          Nemocný, handicapovaný či starý člověk se cítí vyhoštěn z lidské společnosti,mnohdy ztrácí smysl života či dokonce chuť žít, zvláště pokud je mu tzv. zdravou aktivní společností dáváno najevo, že již není adekvátně výkonný, bystrý, schopný, žádoucí ...  Následně se uzavírá  do sebe, přestává komunikovat s okolím, navazování kontaktů mu činí čím dál větší potíže. Přitom vnitřně o to více  touží po přijetí,  vnímá samotu a bolest mnohem intenzivněji než člověk zdravý či v produktivním věku. Postižený, bezmocný či starý člověk touží být přijímán bez podmínek, touží po sounáležitosti a pocitu blízkosti, fyzickém i verbálním kontaktu s živým tvorem. Potřebuje se cítit potřebný, a žít plnohodnotným životem i za dané situace. Skutečné lidské kvality nelze vyčíslit věkem či momentálním zdravotním stavem.

Rádi bychom v této souvislosti vytvořili ozdravné centrum sloužící jednak jakožto pobytový relaxační a rehabilitační areál poskytující vše potřebné pro regeneraci sil a obnovu životní energie, formou pobytů pro potřebné, tak zároveň jakožto terapeutické centrum pro regeneraci lidské duše (vždyť v dnešní hektické době je každé smysluplné „zastavení se“ a obrazně řečeno „klidné nadechnutí “ skutečně  nejen potřebné, ale téměř už velmi vzácné a žádoucí ) .                                     Naší hlavní prioritou je vytvořit potřebné cílové skupině klidnou „oázu“, kde si mohou dopřát relaxaci a rehabilitaci těla i duše způsobem, který si určí samy, aniž by se musely za cokoliv stydět či se omezovat ještě více, než jim přikázal osud, kde lze využít působení přirozených terapií bez zbytečných traumat z faktu, že veškerý zájem o potřebné handicapované osoby či seniory je ryze komerčních zájmů, jak tomu ve většině případů „poskytovaných služeb“ bohužel bývá.                                                 Zároveň považujeme za přínosné spojit relaxaci s „osvětovými besedami“ nenucenou zábavnou formou, za účasti známých osobností a odborníků z řady různých oborů,  samozřejmě v pohodové atmosféře a  příjemném diskrétním prostředí.

Průběžně též kompletuji podklady pro připravovanou knihu o seniorech nejen pro seniory,neboť jsem názoru, že bohaté zážitky a životní příběhy našich seniorů jsou mnohdy zajímavější a poutavější než současné reality show.

Rádi bychom zároveň propojili terapeutický pobyt potřebných osob s šířením osvěty o nezbytné záchranně těchto vzácných a nevšedních zvířat.

Souběžně hledáme vhodný objekt, kde by byla možná realizace našich záměrů a cílů v širším rozsahu, naším cílem je vybudovat Domov aktivního stáří, umožňující seniorům žít i nadále důstojně a aktivně, aniž by se museli vzdát svých dosavadních zvyklostí, zájmů a rituálů, jenž je mnohdy drží při životě.

Za účelem naplňování poslání a realizace cílů vyvíjíme maximální úsilí při oslovování veřejnosti, a to jak prostřednictvím tisku a médií, tak kompetentních organizací a institucí, ale jelikož více než slovo „zisk“ používáme slova „poslání a pomoc“, jsme nuceni hledat  partnery, patrony, sponzory, dárce a spřízněné duše pro podporu našich projektů všemi dostupnými způsoby.

Budoucím partnerům, dárcům a spřízněným duším samozřejmě neopomeneme vyslovit vděčný dík jak na našem webu, tak při všech našich dalších prezentacích v médiích a tisku, můžeme zároveň nabídnout adekvátní propagaci firmy či agentury.

Jelikož jsme dosud vše financovali z vlastních zdrojů, které nejsou neomezené, abychom mohli v naší práci pokračovat, neobejdeme se bez laskavé podpory a pomoci veřejnosti.

Děkujeme i za Váš zájem.